Tài khoản và cách đăng nhập website

CÁCH TRUY CẬP VÀO ĐƯỜNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Mở trình duyệt (ví dụ: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer…).
Trong phần khung địa chỉ của trình duyệt vui lòng nhập đường dẫn đăng nhập của website (đường dẫn đăng nhập của website đã có trong biên bản bàn giao với định dang kiểu:

  • https://[tên miền của bạn]/[đường dẫn trang đăng nhập]

 

Cach Truy Cap Vao Duong Dan Dang Nhap Website Sieu Muc Tieu

CÁCH NHẬP TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

Vui lòng nhập [tài khoản quản trị][mật khẩu] (những thông tin này đã có trong biên bản bàn giao website), sau đó bấm chọn nút Đăng nhập.
Cach Nhap Tai Khoan Va Mat Khau Dang Nhap Website Sieu Muc Tieu

NHỮNG LƯU Ý NẾU ĐĂNG NHẬP SAI

***Lưu ý: website có cài cơ chế bảo mật chống tấn công dò mật khẩu (bruteforce) tài khoản, nếu đăng nhập sai quá 5 lần sẽ khóa không cho đăng nhập 15 phút tiếp theo, lặp lại 5 lần như vậy thì khóa đăng nhập 24h.

Nhung Luu Y Neu Dang Nhap Sai Website Sieu Muc Tieu

Vui lòng xem hướng dẫn trên máy tính để có trải nghiệm tốt hơn, xin cảm ơn!