Quản lý trang

Trang (Page) không khác gì so với phần Bài viết (Post), nhưng Trang không được phân loại bởi Danh mục (Category)Thẻ (Tags), cũng như không tự động hiển thị ra ngoài trang web theo thứ tự sắp xếp như Bài viết. Về công dụng Trang thường được dùng để tạo các nội dung có yếu tố chung chung, ít có tính cập nhật và không cần phân loại bởi một Danh mục hoặc Thẻ nào ví dụ như: trang chủ, trang liên hệ, trang giới thiệu…

MENU TRANG

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Trang Website Sieu Muc Tieu

 • Tất cả các trang — Quản trị danh sách các trang, trong đó cho phép thay đổi hoặc xóa trang của bạn.
 • Thêm trang mới — Sửa người dùng trang của bạn.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ TRANG

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Tất cả các trang trong menu Trang.

Cach Them Trang Moi Vao Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TẠO TRANG MỚI

 • Nhấp vào mục Thêm trang mới trong menu Trang.
 • Tạo nội dung mới cho trang này, rồi nhấp vào nút Đăng hoặc Lưu nháp.

Menu Trang Website Sieu Muc Tieu

CÁCH CHỈNH SỬA TRANG

Có 3 cấp độ chỉnh sửa trang trên website, tùy theo nội dung cần chỉnh sửa, người quản trị lựa chọn phương thức phù hợp để điều chỉnh lại nội dung trang.

CHỈNH SỬA NỘI DUNG NHANH

 • Nhấp vào đường dẫn Sửa nhanh trang bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật nhanh nội dung cho trang này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Nhanh Noi Dung Cho Trang Website Sieu Muc Tieu

CHỈNH SỬA NỘI DUNG ĐƠN GIẢN

 • Nhấp vào tên trang bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho trang này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Noi Dung Don Gian Cho Trang Website Sieu Muc Tieu

CHỈNH SỬA BỐ CỤC NÂNG CAO

 • Nhấp vào đường dẫn Chỉnh sửa bố cục nâng cao trang bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho trang này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Bo Cuc Nang Cap Trang Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XÓA TRANG

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa trang khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh trang bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Bỏ vào thùng rác. (Những trang muốn xóa sẽ được di chuyển sang mục Thùng rác – để trong tình huống có nhầm lẫn thì vẫn có thể khôi phục lại nội dung những trang này)
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa Trang Website Sieu Muc Tieu

 • Nếu muốn xóa vĩnh viễn những trang này, bạn nhấp chọn vào mục Thùng rác.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh trang bạn muốn xóa vĩnh viễn.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa vĩnh viễn (lúc này những trang đã xóa không thể khôi phục lại được nữa)

Cach Xoa Vinh Vien Trang Website Sieu Muc Tieu

Vui lòng xem hướng dẫn trên máy tính để có trải nghiệm tốt hơn, xin cảm ơn!