Quản lý trang trên website

TRANG LÀ GÌ?

Trang (Page) là phần tử giúp website hiển thị thông tin nội dung theo nhu cầu của người quản trị website, nó không khác gì so với phần Bài viết (Post), nhưng Trang không được phân loại bởi Danh mục (Category)Thẻ (Tags), cũng như không tự động hiển thị ra ngoài trang web theo thứ tự sắp xếp như Bài viết. Về công dụng Trang thường được dùng để tạo các nội dung có yếu tố chung chung, ít có tính cập nhật và không cần phân loại bởi một Danh mục hoặc Thẻ nào ví dụ như: trang chủ, trang liên hệ, trang giới thiệu…

MENU TRANG

Hệ thống quản lý Trang nằm ở menu công cụ bên trái của màn hình trong trang quản lý website, tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác thêm, thay đổi nội dung hoặc xóa trang trên website của mình.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Trang Website Sieu Muc Tieu

 • Tất cả các trang — Quản trị danh sách các trang, trong đó cho phép thay đổi hoặc xóa trang của bạn.
 • Thêm trang mới — Sửa người dùng trang của bạn.

CÁCH XEM DANH SÁCH CÁC TRANG HIỆN CÓ TRÊN WEBSITE

 • Nhấp vào mục Tất cả các trang trong menu Trang.

Cach Them Trang Moi Vao Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TẠO MỘT TRANG MỚI

 • Nhấp vào mục Thêm trang mới trong menu Trang.
 • Tạo nội dung mới cho trang này, rồi nhấp vào nút Đăng hoặc Lưu nháp.

Menu Trang Website Sieu Muc Tieu

NHỮNG CÁCH CHỈNH SỬA NỘI DUNG CỦA TRANG

Có 3 cấp độ chỉnh sửa trang trên website, tùy theo nội dung cần chỉnh sửa, người quản trị lựa chọn phương thức phù hợp để điều chỉnh lại nội dung trang.

CÁCH CHỈNH SỬA NỘI DUNG NHANH

Cach Chinh Sua Nhanh Noi Dung Cho Trang Website Sieu Muc Tieu

 • Nhấp vào đường dẫn Sửa nhanh trang bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật nhanh nội dung cho trang này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Thanh Phan Trong Chinh Sua Nhanh Noi Dung Cho Trang Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa nhanh, bạn có sửa nhanh các thành phần như: tiêu đề trang, đường dẫn trang (url), thời gian tạo trang, tác giả tạo, mẫu bố cục và trạng thái xuất bản….

CÁCH CHỈNH SỬA NỘI DUNG ĐƠN GIẢN

Cach Chinh Sua Noi Dung Don Gian Cho Trang Website Sieu Muc Tieu

 • Nhấp vào đường dẫn Chỉnh sửa trang bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho trang này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Thanh Phan Trong Chinh Sua Noi Dung Don Gian Cho Trang Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa nội dung đơn giản, bạn có thể sửa chi tiết các phần liên quan đến văn bản, mô tả trang, ảnh đại diện và những phần liên quan đến S.E.O của trang.

CÁCH CHỈNH SỬA BỐ CỤC NÂNG CAO

Cach Chinh Sua Bo Cuc Nang Cap Trang Website Sieu Muc Tieu

 • Nhấp vào đường dẫn Chỉnh sửa bố cục nâng cao trang bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại bố cục cho trang này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Than Phan Trong Chinh Sua Bo Cuc Nang Cap Trang Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa bố cục nâng cao, bạn có thể tùy chỉnh lại bố cục các phần tử hỗ trợ hiển thị nội dung của trang, đồng thời cũng có thể tùy chỉnh lại các nội dung văn bản, hình ảnh, video clip có trong các phần tử này.

CÁCH XÓA TRANG

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa trang khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh trang bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Bỏ vào thùng rác. (Những trang muốn xóa sẽ được di chuyển sang mục Thùng rác – để trong tình huống có nhầm lẫn thì vẫn có thể khôi phục lại nội dung những trang này)
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa Trang Website Sieu Muc Tieu

 • Nếu muốn xóa vĩnh viễn những trang này, bạn nhấp chọn vào mục Thùng rác.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh trang bạn muốn xóa vĩnh viễn.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa vĩnh viễn (lúc này những trang đã xóa không thể khôi phục lại được nữa)

Cach Xoa Vinh Vien Trang Website Sieu Muc Tieu

Vui lòng xem hướng dẫn trên máy tính để có trải nghiệm tốt hơn, xin cảm ơn!