Quản lý phản hồi đánh giá

Khi khách hàng để lại đánh giá trên website, người quản trị web có thể vào đây để quản lý những phản hồi / đánh giá này.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ PHẢN HỒI / ĐÁNH GIÁ

  • Đăng nhập vào trang quản trị.
  • Nhấp vào mục Phản hồi trong menu.

CÁCH XÓA BÌNH LUẬN

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa bình luận khỏi website của mình với những thao tác sau:

  • Đánh dấu vào ô bên cạnh biểu mẫu liên hệ bạn muốn xóa.
  • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
  • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

CÁCH ẨN HOẶC XÓA BÌNH LUẬN

  • Rê chuột vào bình luận bạn muốn cập nhật trạng thái.
  • Nếu muốn ẩn bình luận nhấp vào Phản đối.
  • Nếu muốn đưa bình luận vào mục spam nhấp vào Spam.
  • Nếu muốn xóa bình luận, nhấp vào Thùng rác.