Quản lý người dùng

Với menu Thành viên trong trang quản trị, bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa người dùng trên website của mình. Bạn cũng có thể sử dụng màn hình Hồ sơ trong menu Thành viên để quản lý hồ sơ quản trị viên của bạn.

MENU THÀNH VIÊN

huong-dan-su-dung-menu-quan-ly-thanh-vien-trong-website-thiet-ke-boi-cty-sieu-muc-tieu

 • Tất cả người dùng — Quản trị danh sách các tài khoản người dùng trên website, trong đó cho phép thay đổi hoặc xóa người dùng trên website của bạn.
 • Thêm mới — Sửa người dùng trên website của bạn.
 • Hồ sơ — Quản lý thông tin liên hệ của bạn và đặt chủ đề màu cũng như các tùy chọn tên.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ THÀNH VIÊN

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Tất cả người dùng trong menu Thành viên.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Thanh Vien Website Sieu Muc Tieu

CÁCH THÊM THÀNH VIÊN MỚI

 • Nhấp vào mục Thêm mới trong menu Thành viên.
 • Tùy chỉnh thông tin tài khoản cho người dùng này, rồi nhấp vào nút Thêm người dùng mới

Cach Them Thanh Vien Moi Vao Website Sieu Muc Tieu

CÁCH CHỈNH SỬA TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN

 • Nhấp vào tên người dùng cho hồ sơ bạn muốn quản lý.
 • Tùy chỉnh cài đặt cá nhân cho người dùng này, rồi nhấp vào Cập nhật thành viên:

Cach Chinh Sua Tai Khoan Thanh Vien Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XÓA TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN

Với tư cách là quản trị viên website, bạn có thể xóa tài khoản người dùng khỏi trang web của mình với những thao tác sau:

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Tất cả người dùng trong menu Thành viên.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh người dùng bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa Tai Khoan Thanh Vien Website Sieu Muc Tieu

Vui lòng xem hướng dẫn trên máy tính để có trải nghiệm tốt hơn, xin cảm ơn!