Quản lý menu điều hướng website

Menu là nơi trình bày ra các liên kết điều hướng trên website, trong tiếng việt menu website còn được gọi là trình đơn, tùy vào mục đích và nhu cầu của mỗi người sẽ quyết định trên website sẽ có bao nhiêu menu và vị trí hiển thị cho từng menu đó.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ MENU

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Menu trong menu Giao diện.

THÀNH PHẦN CỦA TRANG MENU

 • Tab Sửa menu — Quản trị danh sách các menu trên website, trong đó cho phép thêm, thay đổi hoặc xóa menu trên website của bạn.
 • Tab Quản lý vị trí menu — Quản trị việc lựa chọn menu cho phù hợp với từng vị trí trên website của bạn.

CÁCH TẠO MENU MỚI

 • Vào giao diện trong tab Sửa menu.
 • Ở dòng chọn menu để sửa, nhấp vào đường dẫn tạo menu mới.
 • Đặt tên cho menu mới.
 • Thiết lập vị trí xuất hiện của menu.
 • Sau đó nhấp vào nút Tạo trình đơn.
 • Tùy chỉnh thêm các liên kết vào menu này.
 • Sau đó nhấp vào nút Lưu menu.

CÁCH CHỈNH SỬA MENU

 • Vào giao diện Sửa menu.
 • Từ dòng Chọn menu để sửa: bấm lựa chọn menu cần sửa, bấm Chọn.
 • Tùy chỉnh thêm, xóa, sửa các liên kết trong menu này.
 • Sau đó nhấp vào nút Lưu menu.

CÁCH XÓA MENU

Với tư cách là quản trị viên website, bạn có thể xóa tài khoản người dùng khỏi trang web của mình với những thao tác sau:

 • Vào giao diện Sửa menu.
 • Từ dòng Chọn menu để sửa: bấm lựa chọn menu cần xóa, bấm Chọn.
 • Ở dưới phần thiết lập vị trí của menu, nhấp vào dòng Xóa menu.