Quản lý mã ưu đãi

Mã ưu đãi là một cách tuyệt vời để khuyến mãi và thúc đẩy hành động cho các khách hàng của bạn. Ngoài ra mã ưu đãi là một cách để tri ân khách hàng, quảng bá sản phẩm. Đặc biệt là trong các dịp sự kiện lễ tết. Việc này nhằm thúc đẩy khách hàng chốt đơn, tăng đơn hàng tăng doanh thu cho cửa hàng.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ MÃ ƯU ĐÃI

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Các ưu đãi trong menu Tiếp thị.

CÁCH THÊM MÃ ƯU ĐÃI MỚI

 • Nhấp vào mục Các ưu đãi trong menu Tiếp thị.
 • Trong khu vực Phiếu ưu đãi bấm Thêm mã ưu đãi.

CÁCH CÀI ĐẶT MÃ ƯU ĐÃI

Trong phần thiết lập mã ưu đãi có 2 phần:

 1. Nội dung mã ưu đãi
 2. Dữ liệu mã ưu đãi
 3. NỘI DUNG MÃ ƯU ĐÃI
 • Mã ưu đãi (tên): nội dung sẽ nhập lên đơn hàng, có thể tự tạo hoặc dùng chức năng tạo tự động.
 • Mô tả (không bắt buộc): diễn giải nội dung của mã ưu đãi.

DỮ LIỆU MÃ ƯU ĐÃI

 • Phần Chung, cài đặt các trường thông tin sau:

  • Loại ưu đãi:
   • Giảm giá theo %: là giảm bao nhiêu % trên tổng giá tiền áp dụng cho sản phẩm được hưởng ưu đãi.
   • Giảm giá giỏ hàng cố định: là giảm bao nhiêu tiền cho tổng giá tiền giỏ hàng.
   • Giảm giá sản phẩm cố định: là giảm bao nhiêu tiền cho từng loại sản phẩm được hưởng ưu đãi.
  • Mức ưu đãi: là bao nhiêu %, hoặc số tiền bao nhiêu.
  • Cho phép giao hàng miễn phí: ưu đãi áp dụng cho việc miễn phí giao hàng.
  • Ngày hết hạn ưu đãi: áp dụng ưu đãi tới ngày nào.
 • Phần Hạn chế sử dụng, cài đặt các trường thông tin sau:

  • Chi tiêu tối thiểu: khách phải mua tối thiểu bao nhiêu thì được dùng mã giảm giá.
  • Chi tiêu tối đa: khách mua tối đa bao nhiêu tiền thì được áp dụng ưu đãi. Quá số tiền này sẽ không được ưu đãi, tránh trường hợp số tiền ưu đãi quá lớn.
  • Chỉ dùng cho cá nhân: chỉ được áp dụng một mã ưu đãi trong trường hợp có nhiều ưu đãi.
  • Không bao gồm sản phẩm đang giảm giá: Ưu đãi không áp dụng cho sản phẩm đang khuyến mại giảm giá.
  • Sản phẩm: ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm cụ thể được chọn ở đây.
  • Loại trừ sản phẩm: ưu đãi không áp dụng cho các sản phẩm cụ thể được chọn ở đây.
  • Danh mục sản phẩm: ưu đãi áp dụng cho tất cả sản phẩm trong các danh mục cụ thể được chọn ở đây. (Mình chọn danh mục Phones)
  • Loại trừ các danh mục: ưu đãi không áp dụng cho tất cả sản phẩm trong các danh mục cụ thể được chọn ở đây.
  • Email cho phép: khách đặt hàng bằng những email này thì mới được ưu đãi. Dùng cho trường hợp tri ân khách hàng VIP, hoặc sinh nhật khách.
 • Phần Các giới hạn sử dụng, cài đặt các trường thông tin sau:

  • Giới hạn sử dụng cho mỗi mã giảm giá: mỗi mã giảm giá được dùng bao nhiêu lần, bởi tất cả khách hàng.
  • Giới hạn sử dụng đến X sản phẩm: có bao nhiêu sản phẩm trong giỏ hàng được áp dụng mã giảm giá này.

Sau khi hoàn tất thiết lập nội dung và dữ liệu của mã ưu đãi, nhấp vào nút Đăng để mã ưu đãi có tác dụng.

CÁCH CHỈNH SỬA MÃ ƯU ĐÃI

 • Nhấp vào mục Các ưu đãi trong menu Tiếp thị.
 • Nhấp vào tên ưu đãi bạn muốn cập nhật nội dung hoặc nhấp vào chữ Chỉnh sửa bên dưới tên mã ưu đãi.
 • Cập nhật lại nội dung cho mã ưu đãi này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

CÁCH XÓA MÃ ƯU ĐÃI

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa Form liên hệ khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Các ưu đãi trong menu Tiếp thị.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh mã ưu đãi bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.