Quản lý khách hàng

Thông tin khách hàng là tài sản vô cùng quý giá của doanh nghiệp. Với những khách hàng đã mua hàng trên website của bạn, hệ thống sẽ lưu lại thông tin của họ.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  • Đăng nhập vào trang quản trị.
  • Nhấp vào mục Khách hàng trong menu Woosmart.