Quản lý hình ảnh và video

Với Thư viện Media trong trang quản trị, bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa tài nguyên hình ảnh hoặc video trên website của mình.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ MEDIA:

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Tất cả người dùng trong menu Thành viên.

MENU MEDIA BAO GỒM:

 • Thư viện — Quản trị danh sách các tài nguyên hình ảnh, tập tin và video của người dùng trên website, trong đó cho phép bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa những tài nguyên này.
 • Tải lên — Trang này là nơi để tải lên các tài nguyên hình ảnh, tập tin và video của người dùng (ngoài ra bạn còn có thể dùng cách kéo thả hình ảnh, tập tin hoặc video để upload trực tiếp lên website ở giao diện trang Thư viện).

CÁCH THÊM MEDIA MỚI

 • Nhấp vào mục Tải lên trong trang Media.
 • Có 2 cách để tải tập tin media lên:
  • Cách 1: Chọn tập tin cần tải lên và kéo thả vào khung Tải lên
  • Cách 2: Bấm nút Chọn tập tin, cửa sổ đường dẫn sẽ mở ra, lựa chọn nơi chứa tập tin cần tải lên và bấm Open.

CÁCH CHÍNH SỬA TẬP TIN MEDIA

 • Nhấp vào tập tin media cần chỉnh sửa.
 • Tùy chỉnh hoặc cập nhật lại nội dung cho các trường thông tin sau của tập tin media:
  • Văn bản thay thế
  • Tiêu đề
  • Chú thích
  • Mô tả sản phẩm

CÁCH XÓA TẬP TIN MEDIA

 • Có 2 cách để xóa tập tin media
  • Cách 1: Lựa chọn cách xem tập tin media dưới dạng danh sách
   • Chọn tập tin media cần xóa, bấm Xóa vĩnh viễn
  • Cách 2: Lựa chọn cách xem tập tin media dưới dạng cửa sổ
   • Nhấp vào tập tin media cần xóa.
   • Bấm Xóa vĩnh viễn