Quản lý cài đặt cửa hàng

CÀI ĐẶT CỬA HÀNG LÀ GÌ?

Đối với những website bán hàng thì trang cài đặt cửa hàng là nơi giúp bạn có thể tùy chỉnh lại địa chỉ cửa hàng, phương thức thanh toán, hình thức giao hàng, định dạng tiền tệ… Mặc dù những nội dung này ban đầu công ty Siêu Mục Tiêu đã thiết lập sẵn cho bạn, tuy nhiên đôi lúc trong quá trình sử dụng bạn cần cập nhật lại (vd: địa chỉ cửa hàng, phương thức thanh toán…) để phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại.

CÁCH VÀO TRANG QUẢN LÝ CÀI ĐẶT CỦA CỬA HÀNG

 • Nhấp vào mục Cài đặt trong menu Woosmart.

Cach Vao Trang Quan Ly Cai Dat Cua Hang Tai Website Sieu Muc Tieu

CÀI ĐẶT THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CỬA HÀNG

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Chung.

Cai Dat Thong Tin Lien Quan Den Cua Hang Tai Website Sieu Muc Tieu

CÀI ĐẶT THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

 • Trong phần Địa chỉ cửa hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Địa chỉ
  • Quốc gia / Thành phố

Cai Dat Thong Tin Dia Chi Cua Hang Tai Website Sieu Muc Tieu

CÀI ĐẶT THÔNG TIN CHUNG

 • Trong phần Tùy chọn chung cài đặt nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Bán chỉ một số khu vực
  • Địa điểm giao hàng
  • Vị trí khách hàng mặc định
  • Kích hoạt thuế
  • Bật mã ưu đãi

CÀI ĐẶT THÔNG TIN TIỀN TỆ

 • Trong phần Tùy chọn tiền tệ cài đặt các trường thông tin sau:
  • Tiền tệ
  • Vị trí tiền tệ
  • Ký tự ngăn cách phần ngàn
  • Dấu cách phần thập phân
  • Số chữ số phần thập phân

CÀI ĐẶT THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Sản phẩm.

CÀI ĐẶT TRANG CỬA HÀNG

 • Trong phần Trang cửa hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Trang cửa hàng
  • Trạng thái thêm vào giỏ hàng

CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

 • Trong phần Đo lường cài đặt các trường thông tin sau:
  • Đơn vị trọng lượng
  • Đơn vị kích thước

CÀI ĐẶT ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 • Trong phần Đánh giá cài đặt các trường thông tin sau:
  • Cho phép đánh giá
  • Đánh giá sản phẩm

CÀI ĐẶT KIỂM KÊ KHO HÀNG

 • Trong phần Kiểm kê kho hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Quản lý kho
  • Thời gian giữ hàng (phút)
  • Thông báo
  • Người nhận thông báo
  • Ngưỡng sắp hết hàng
  • Ngưỡng hết hàng
  • Trạng thái hết hàng
  • Định dạng kho

CÀI ĐẶT THÔNG TIN GIAO HÀNG

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Giao hàng.

CÀI ĐẶT KHU VỰC GIAO HÀNG

 • Trong phần Khu vực giao hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Tên vùng
  • Khu vực
  • Các phương thức giao hàng

CÀI ĐẶT TÙY CHỌN GIAO HÀNG

 • Trong phần Tùy chọn giao hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Tính toán
  • Địa điểm giao hàng

CÀI ĐẶT LOẠI HÌNH GIAO HÀNG

 • Trong phần Loại hình giao hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Thêm loại vận chuyển

CẤU HÌNH THÔNG TIN THANH TOÁN

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Thanh toán.

CÀI ĐẶT THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (COD)

 • Trong phần phương thức thanh toán Trả tiền mặt khi nhận hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Bật/Tắt
  • Tiêu đề
  • Mô tả
  • Hướng dẫn
  • Bật các phương thức giao hàng
  • Chấp nhận cho các đơn hàng ảo

CÀI ĐẶT THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

 • Trong phần phương thức thanh toán Chuyển khoản ngân hàng cài đặt các trường thông tin sau:
  • Bật/Tắt
  • Tiêu đề
  • Mô tả
  • Hướng dẫn
  • Thông tin tài nhập

CÀI ĐẶT THANH TOÁN VÍ ĐIỆN TỬ

CẤU HÌNH THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Tài khoản & Bảo mật.

CẤU HÌNH TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

 • Trong phần Khách thanh toán cài đặt các trường thông tin sau:
  • Khách thanh toán
  • Tạo tài khoản
  • Yêu cầu xóa tài khoản
  • Xóa dữ liệu cá nhân

CẤU HÌNH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 • Trong phần Chính sách bảo mật nhập nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Chính sách với tài khoản
  • Chính sách bảo mật thanh toán

CẤU HÌNH LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Trong phần Giữ lại thông tin cá nhân nhập nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Giữ lại tài khoản không hoạt động
  • Giữ lại đơn hàng đang chờ thanh toán
  • Giữ lại đơn hàng thất bại
  • Giữ lại đơn hàng đã hủy
  • Giữ lại đơn hàng đã hoàn thành

CẤU HÌNH EMAIL THÔNG BÁO

 • Trong menu tab phía trên trong trang Cài đặt nhấp vào tab Email.

CÀI ĐẶT HÀNH ĐỘNG EMAIL THÔNG BÁO

 • Trong phần Email thông báo cài đặt nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Đơn hàng mới
  • Đơn hàng mới
  • Hủy đơn hàng
  • Đơn hàng không thành công
  • Đơn hàng tạm giữ
  • Đang xử lý đơn hàng
  • Đơn hàng đã hoàn thành
  • Hoàn trả đơn hàng
  • Hoá đơn / Thông tin đơn hàng
  • Ghi chú khách hàng
  • Đặt lại mật khẩu
  • Tài khoản mới

CÀI ĐẶT TÙY CHỌN EMAIL NGƯỜI GỬI

 • Trong phần Tùy chọn email người gửi cài đặt nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Tên “người gửi”
  • “Từ” địa chỉ

CÀI ĐẶT MẪU EMAIL

 • Trong phần Mẫu email cài đặt nội dung cho các trường thông tin sau:
  • Ảnh đầu trang
  • Nội dung cuối trang
  • Màu cơ bản
  • Màu nền
  • Màu nền body
  • Màu chữ

CẤU HÌNH NÂNG CAO