Quản lý biểu mẫu liên hệ

Tin tặc có nhiều phương pháp để tấn công website, trong đó điển hình nhất là phương pháp tấn công dạng Brute Force Attack. Brute Force hoạt động bằng cách thử tất cả các chuỗi mật khẩu có thể để tìm ra mật khẩu đăng nhập chính xác.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG BIỂU MẪU LIÊN HỆ

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Danh sách Form trong menu Form liên hệ.

MENU FORM LIÊN HỆ

 • Danh sách Form — Quản trị danh sách các biểu mẫu, trong đó cho phép thay đổi hoặc xóa biểu mẫu của bạn.
 • Tạo form mới — Cho phép thao tác tạo biểu mẫu mới.

CÁCH THÊM BIỂU MẪU LIÊN HỆ MỚI

 • Nhấp vào mục Tạo form mới trong menu Form liên hệ.
 • Trong khu vực Nội dung form tùy chỉnh nội dung cho biểu mẫu liên hệ mới, rồi nhấp vào nút Lưu.

CÁCH CHỈNH SỬA BIỂU MẪU LIÊN HỆ

 • Nhấp vào mục Danh sách Form trong menu Form liên hệ.
 • Nhấp vào tên Form liên hệ bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho biểu mẫu này, rồi nhấp vào nút Lưu.

CÁCH XÓA BIỂU MẪU LIÊN HỆ

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa Form liên hệ khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Danh sách form trong menu Form liên hệ.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh biểu mẫu liên hệ bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.