Quản lý bảo mật đăng nhập

Tin tặc có nhiều phương pháp để tấn công website, trong đó điển hình nhất là phương pháp tấn công dạng Brute Force Attack. Brute Force hoạt động bằng cách thử tất cả các chuỗi mật khẩu có thể để tìm ra mật khẩu đăng nhập chính xác.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG BẢO MẬT ĐĂNG NHẬP

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Brute Force trong menu Bảo mật đăng nhập.

THÀNH PHẦN CỦA TRANG BẢO MẬT ĐĂNG NHẬP

 • Khu vực Danh sách đăng nhập thất bại – Quản lý cảnh báo những lần đăng nhập thất bại trên website.
 • Khu vực Cài đặt chống Brute Force – Tùy chỉnh cách thức chống Brute Force Attack.
 • Khu vực Blacklist IP (Danh sách đen) – Tùy chỉnh chặn dãy IP của những máy tính cố tình truy cập vào website.
 • Khu vực Whitelist IP (Danh sách trắng) – Tùy chỉnh chặn dãy IP của những máy tính cố tình truy cập vào website.
 • Khu vực Thông báo lỗi – Cài đặt nội dung thông báo lỗi

CÁCH CHỈNH SỬA BẢO MẬT ĐĂNG NHẬP

 • Vào giao diện Sửa menu.
 • Từ dòng Chọn menu để sửa: bấm lựa chọn menu cần sửa, bấm Chọn.
 • Tùy chỉnh thêm, xóa, sửa các liên kết trong menu này.
 • Sau đó nhấp vào nút Lưu menu.

CÁCH BẬT TẮT BẢO MẬT ĐĂNG NHẬP

Với tư cách là quản trị viên website, bạn có thể bật tắt chế độ chống tấn công Brute Force theo cách sau:

 • Vào giao diện Brute Force.
 • Tại khu vực Cài đặt chống Brute Force bấm chọn Tắt bảo vệ tấn công Brute Force.