Quản lý báo cáo bán hàng

Việc thống kê giúp việc kiểm soát bán hàng trở nên dễ dàng hơn.

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ BÁO CÁO BÁN HÀNG

  • Đăng nhập vào trang quản trị.
  • Nhấp vào mục Báo cáo trong menu Woosmart.

THÀNH PHẦN CỦA TRANG QUẢN LÝ BÁO CÁO BÁN HÀNG

  • Tab Đơn hàng – Thống kê số lượng đơn hàng theo mốc thời gian.
  • Tab Khách hàng – Thống kê số lượng khách hàng theo mốc thời gian.
  • Tab Kho – Thống kê sản phẩm còn hàng hay hết.