Quản lý bài viết

Bài viết (Post) được dùng để đăng tải các nội dung, bảng tin, sự kiện có yếu tố quy luật, thường xuyên cập nhật và có thể được phân loại bởi Danh mục (Category) hoặc Thẻ (Tags), ngoài ra bài viết cũng như có thể được tự động hiển thị ra ngoài trang web theo thứ tự sắp xếp.

Có thể nói, khái niệm bài viết chiếm gần như toàn bộ nội dung trên website. Nếu so sánh với Trang (Page) thì Bài viết (Post) đa năng hơn và là nơi soạn thảo chính mà các Quản trị viên website (Webmaster) cần sử dụng để cập nhật thông tin, nội dung lên website. Khi soạn thảo các nội dung trong bài viết, người dùng cần để ý đến các yếu tố chính như:

 • SEO (Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)
 • UX Design (User Experience – Trải nghiệm người dùng: khả năng đọc, tốc độ tải ảnh, tốc độ tải bài viết…)

MENU BÀI VIẾT

Menu Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

 • Tất cả các bài viết — Quản trị danh sách các bài viết, trong đó cho phép thay đổi hoặc xóa bài viết của bạn.
 • Viết bài viết mới — Sửa người dùng bài viết của bạn.
 • Chuyên mục — Dùng để phân loại các loại nội dung nhưng có phân cấp.
 • Thẻ — Dùng để phân loại nội dung tuy nhiên không có phân cấp.

Để thuận tiện cho việc quản lý bài viết, người quản trị website nên tạo trước chuyên mục bài viết hoặc tốt hơn nữa là tạo thẻ cho bài viết (nếu danh sách nội dung của website có nhiều phân loại).

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Chuyên mục trong menu Bài viết.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Chuyen Muc Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH THÊM CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT MỚI

 • Nhấp vào mục Chuyên mục trong menu Bài viết.
 • Trong khu vực Thêm chuyên mục nhập nội dung cho chuyên mục mới, rồi nhấp vào nút Thêm chuyên mục.

Cach Them Chuyen Muc Bai Viet Moi Vao Website Sieu Muc Tieu

CÁCH CHỈNH SỬA CHUYÊN MỤC

CHỈNH SỬA NHANH

 • Nhấp vào chữ Sửa nhanh dưới tên chuyên mục bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho chuyên mục này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Nhanh Noi Dung Chuyen Muc Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CHỈNH SỬA CHI TIẾT

 • Nhấp vào tên chuyên mục bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho chuyên mục này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Chi Tiet Noi Dung Chuyen Muc Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XÓA CHUYÊN MỤC

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa chuyên mục khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh chuyên mục bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa Chuyen Muc Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ THẺ

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Thẻ trong menu Bài viết.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly The Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH THÊM THẺ BÀI VIẾT MỚI

 • Nhấp vào mục Thẻ trong menu Bài viết.
 • Trong khu vực Thêm thẻ nhập nội dung cho thẻ mới, rồi nhấp vào nút Thêm thẻ.

Cach Them The Bai Viet Moi Vao Website Sieu Muc Tieu

CÁCH CHỈNH SỬA THẺ

CHỈNH SỬA NHANH

 • Nhấp vào dòng chữ Sửa nhanh dưới tên thẻ bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho thẻ này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Nhanh Noi Dung The Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CHỈNH SỬA CHI TIẾT

 • Nhấp vào tên thẻ bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho thẻ này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Chi Tiet Noi Dung The Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XÓA THẺ

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa thẻ khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh thẻ bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa The Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG QUẢN LÝ BÀI VIẾT

Cách vào trình quản lý bài viết trong menu quản trị:

 • Đăng nhập vào trang quản trị.
 • Nhấp vào mục Tất cả các bài viết trong menu Bài viết.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Tat Ca Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH THÊM BÀI VIẾT MỚI

 • Nhấp vào mục Viết bài mới trong menu Bài viết.
 • Tạo nội dung mới cho bài viết này, rồi nhấp vào nút Đăng hoặc Lưu nháp.

Cach Truy Cap Vao Trang Viet Bai Viet Moi Website Sieu Muc Tieu

CÁCH CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

CHỈNH SỬA NHANH

 • Nhấp vào dòng chữ Sửa nhanh dưới tên bài viết bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho thẻ này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Nhanh Noi Dung Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CHỈNH SỬA NỘI DUNG ĐƠN GIẢN

 • Nhấp vào tên bài viết bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Hoặc nhấp vào đường dẫn Chỉnh sửa dưới tên bài viết.
 • Cập nhật lại nội dung cho bài viết này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Cach Chinh Sua Noi Dung Don Gian Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CHỈNH SỬA BỐ CỤC NÂNG CAO

 • Nhấp vào tên bài viết bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Nhấp chọn vào tab Chỉnh sửa bố cục nâng cao
 • Cập nhật lại nội dung cho bài viết này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Cach Chinh Sua Bo Cuc Nang Cao Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XÓA BÀI VIẾT

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa bài viết khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh bài viết bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Bỏ vào thùng rác. (Những bài viết muốn xóa sẽ được di chuyển sang mục Thùng rác – để trong tình huống có nhầm lẫn thì vẫn có thể khôi phục lại nội dung những bài viết này)
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

 • Nếu muốn xóa vĩnh viễn những bài viết này, bạn nhấp chọn vào mục Thùng rác.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh bài viết bạn muốn xóa vĩnh viễn.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa vĩnh viễn (lúc này những bài viết đã xóa không thể khôi phục lại được nữa)

Cach Xoa Vinh Vien Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Vui lòng xem hướng dẫn trên máy tính để có trải nghiệm tốt hơn, xin cảm ơn!