Quản lý bài viết trên website

BÀI VIẾT LÀ GÌ?

Bài viết (Post) là phần tử website được dùng để đăng tải các nội dung, bảng tin, sự kiện có yếu tố quy luật, có tính chất thường xuyên cập nhật và có thể được phân loại bởi Danh mục (Category) hoặc Thẻ (Tags), ngoài ra bài viết cũng như có thể được tự động hiển thị ra ngoài trang web theo thứ tự sắp xếp bởi thời gian tạo viết bài.

Có thể nói, khái niệm bài viết chiếm gần như toàn bộ nội dung trên website. Nếu so sánh với Trang (Page) thì Bài viết (Post) đa năng hơn và là nơi soạn thảo chính mà các Quản trị viên website (Webmaster) cần sử dụng để cập nhật thông tin, nội dung lên website. Khi soạn thảo các nội dung trong bài viết, người dùng cần để ý đến các yếu tố chính như:

 • SEO (Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)
 • UX Design (User Experience – Trải nghiệm người dùng: khả năng đọc, tốc độ tải ảnh, tốc độ tải bài viết…)

MENU BÀI VIẾT

Hệ thống quản lý Bài viết nằm ở menu công cụ bên trái của màn hình trong trang quản lý website, tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác thêm bài viết / danh mục bài viết, thay đổi nội dung hoặc xóa bài viết / danh mục bài viết trên website của mình.

Menu Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

 • Tất cả các bài viết — Quản trị danh sách các bài viết, trong đó cho phép thay đổi hoặc xóa bài viết của bạn.
 • Viết bài viết mới — Sửa người dùng bài viết của bạn.
 • Chuyên mục — Dùng để phân loại các loại nội dung nhưng có phân cấp.
 • Thẻ — Dùng để phân loại nội dung tuy nhiên không có phân cấp.

Để thuận tiện cho việc quản lý bài viết, người quản trị website nên tạo trước chuyên mục bài viết hoặc tốt hơn nữa là tạo thẻ cho bài viết (nếu danh sách nội dung của website có nhiều phân loại).

CÁCH XEM DANH SÁCH CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT HIỆN CÓ TRÊN WEBSITE

 • Nhấp vào mục Chuyên mục trong menu Bài viết.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Chuyen Muc Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH THÊM CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT MỚI

 • Trong khu vực Thêm chuyên mục nhập nội dung cho chuyên mục mới, rồi nhấp vào nút Thêm chuyên mục.

Cach Them Chuyen Muc Bai Viet Moi Vao Website Sieu Muc Tieu

NHỮNG CÁCH CHỈNH SỬA CHUYÊN MỤC CỦA BÀI VIẾT

CÁCH CHỈNH SỬA NHANH

 • Nhấp vào chữ Sửa nhanh dưới tên chuyên mục bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho chuyên mục này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Nhanh Noi Dung Chuyen Muc Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa nhanh, bạn có sửa nhanh các thành phần như: tiêu đề bài viết, đường dẫn bài viết (url), cấu trúc S.E.O…

CÁCH CHỈNH SỬA CHI TIẾT

 • Nhấp vào tên chuyên mục bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho chuyên mục này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Chi Tiet Noi Dung Chuyen Muc Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa chi tiết, ngoài những thành phần như của cách chỉnh sửa nhanh bạn còn có thể sửa thêm các thành phần như: chuyên mục cha, mô tả chuyên mục, hình ảnh đại diện….

CÁCH XÓA CHUYÊN MỤC

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa chuyên mục khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh chuyên mục bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa Chuyen Muc Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XEM DANH SÁCH CÁC THẺ (TAG) HIỆN CÓ TRÊN WEBSITE

 • Nhấp vào mục Thẻ trong menu Bài viết.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly The Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH THÊM THẺ BÀI VIẾT MỚI

 • Trong khu vực Thêm thẻ nhập nội dung cho thẻ mới, rồi nhấp vào nút Thêm thẻ.

Cach Them The Bai Viet Moi Vao Website Sieu Muc Tieu

NHỮNG CÁCH CHỈNH SỬA THẺ

CÁCH CHỈNH SỬA NHANH

 • Nhấp vào dòng chữ Sửa nhanh dưới tên thẻ bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho thẻ này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Nhanh Noi Dung The Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa nhanh, bạn có sửa nhanh các thành phần như: tiêu đề thẻ, đường dẫn thẻ (url), cấu trúc S.E.O…

CÁCH CHỈNH SỬA CHI TIẾT

 • Nhấp vào tên thẻ bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho thẻ này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Chi Tiet Noi Dung The Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa chi tiết, ngoài những thành phần như của cách chỉnh sửa nhanh bạn còn có thể sửa thêm các thành phần như: mô tả thẻ, hình ảnh đại diện….

CÁCH XÓA THẺ

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa thẻ khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh thẻ bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa The Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH XEM DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT HIỆN CÓ TRÊN WEBSITE

 • Nhấp vào mục Tất cả các bài viết trong menu Bài viết.

Cach Truy Cap Vao Trang Quan Ly Tat Ca Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

CÁCH THÊM BÀI VIẾT MỚI

 • Tạo nội dung mới cho bài viết này, rồi nhấp vào nút Đăng hoặc Lưu nháp.

Cach Truy Cap Vao Trang Viet Bai Viet Moi Website Sieu Muc Tieu

NHỮNG CÁCH CHỈNH SỬA BÀI VIẾT TRÊN WEBSITE

CÁCH CHỈNH SỬA NHANH

 • Nhấp vào dòng chữ Sửa nhanh dưới tên bài viết bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Cập nhật lại nội dung cho thẻ này, rồi nhấp vào nút Cập nhật:

Cach Chinh Sua Nhanh Noi Dung Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa nhanh, bạn có sửa nhanh các thành phần như: tiêu đề bài viết, đường dẫn bài viết (url), thời gian tạo bài viết, tác giả tạo, mẫu bố cục và trạng thái xuất bản….

CHỈNH SỬA NỘI DUNG ĐƠN GIẢN

 • Nhấp vào tên bài viết bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Hoặc nhấp vào đường dẫn Chỉnh sửa dưới tên bài viết.
 • Cập nhật lại nội dung cho bài viết này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Cach Chinh Sua Noi Dung Don Gian Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa nội dung đơn giản, bạn có thể sửa chi tiết các phần liên quan đến văn bản, mô tả bài viết, ảnh đại diện và những phần liên quan đến S.E.O của bài viết.

CHỈNH SỬA BỐ CỤC NÂNG CAO

 • Nhấp vào tên bài viết bạn muốn cập nhật nội dung.
 • Nhấp chọn vào tab Chỉnh sửa bố cục nâng cao
 • Cập nhật lại nội dung cho bài viết này, rồi nhấp vào nút Cập nhật.

Cach Chinh Sua Bo Cuc Nang Cao Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Với cách chỉnh sửa bố cục nâng cao, bạn có thể tùy chỉnh lại bố cục các phần tử hỗ trợ hiển thị nội dung của bài viết, đồng thời cũng có thể tùy chỉnh lại các nội dung văn bản, hình ảnh, video clip có trong các phần tử này. Tuy nhiên rất hiếm trường hợp bài viết cần phải sử dụng đến chức năng này vì thông thường yêu cầu bố cục cho bài viết rất đơn giản không cầu kỳ và tất cả các bài viết đều có tính đồng nhất với nhau về mặt bố cục nên trừ trường hợp đặc biệt thì không nên sử dụng chức năng này.

CÁCH XÓA BÀI VIẾT

Với tư cách là biên tập viên hoặc quản trị viên website, bạn có thể xóa bài viết khỏi website của mình với những thao tác sau:

 • Đánh dấu vào ô bên cạnh bài viết bạn muốn xóa.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Bỏ vào thùng rác. (Những bài viết muốn xóa sẽ được di chuyển sang mục Thùng rác – để trong tình huống có nhầm lẫn thì vẫn có thể khôi phục lại nội dung những bài viết này)
 • Sau đó nhấp vào nút Áp dụng.

Cach Xoa Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

 • Nếu muốn xóa vĩnh viễn những bài viết này, bạn nhấp chọn vào mục Thùng rác.
 • Đánh dấu vào ô bên cạnh bài viết bạn muốn xóa vĩnh viễn.
 • Từ menu thả xuống Hành động hàng loạt, vui lòng chọn Xóa vĩnh viễn (lúc này những bài viết đã xóa không thể khôi phục lại được nữa)

Cach Xoa Vinh Vien Bai Viet Website Sieu Muc Tieu

Vui lòng xem hướng dẫn trên máy tính để có trải nghiệm tốt hơn, xin cảm ơn!