STARTER
399.000đ/ tháng
(Áp dụng thời hạn 12 tháng)

Phù hợp với người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thử nghiệm tính hiệu quả của việc sở hữu website nhằm xây dựng thương hiệu online.

Tư vấn miễn phí ngay!

Gói này bao gồm các tính năng sau:

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
Sở hữu vĩnh viễn check_circle
Băng thông truy cập không giới hạn check_circle
Thiết kế đáp ứng đa thiết kế bị check_circle
Bảo hành mã nguồn check_circle
Bàn giao mã nguồn check_circle
Không giới hạn bài viết check_circle
Không giới hạn số trang check_circle
Công cụ tùy biến giao diện check_circle
Giao diện thiết kế sẵn có check_circle
Sao lưu dữ liệu hàng tháng check_circle
Dung lượng lưu trữ tối đa 1GB SSD check_circle
HỆ THỐNG S.E.O
Thiết kế hệ thống chuẩn S.E.O check_circle
Tự chuyển hướng lỗi 404 check_circle
HỆ THỐNG BẢO MẬT
Chống tấn công BruteForce check_circle
Chống tấn công SQL Injection check_circle
Chống tấn công PHP Injection check_circle
Chống tấn công Cross-Site check_circle
Chống tấn công Flood Attack check_circle
Tự động khóa IP gây hại check_circle
Tự động khóa user xâm nhập check_circle
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Liên kết hotline + Zalo check_circle
Backup hàng tuần check_circle
Xem chi tiết tính năng

Gói này bao gồm các tính năng sau:

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
Sở hữu vĩnh viễn check_circle
Băng thông truy cập không giới hạn check_circle
Thiết kế đáp ứng đa thiết kế bị check_circle
Bảo hành mã nguồn check_circle
Bàn giao mã nguồn check_circle
Không giới hạn bài viết check_circle
Không giới hạn số trang check_circle
Công cụ tùy biến giao diện check_circle
Giao diện thiết kế sẵn có check_circle
Sao lưu dữ liệu hàng tháng check_circle
Dung lượng lưu trữ tối đa 1GB SSD check_circle
HỆ THỐNG S.E.O
Thiết kế hệ thống chuẩn S.E.O check_circle
Tự chuyển hướng lỗi 404 check_circle
HỆ THỐNG BẢO MẬT
Chống tấn công BruteForce check_circle
Chống tấn công SQL Injection check_circle
Chống tấn công PHP Injection check_circle
Chống tấn công Cross-Site check_circle
Chống tấn công Flood Attack check_circle
Tự động khóa IP gây hại check_circle
Tự động khóa user xâm nhập check_circle
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Liên kết hotline + Zalo check_circle
Backup hàng tuần check_circle
BASIC
699.000đ/ tháng
(Áp dụng thời hạn 12 tháng)

Phù hợp với người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thử nghiệm tính hiệu quả của việc xây dựng website bán hàng online trên nền tảng số.

Tư vấn miễn phí ngay!

Bao gồm gói STARTER cộng thêm các tính năng:

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
Dung lượng lưu trữ tối đa 2GB SSD check_circle
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Quản lý sản phẩm check_circle
Quản lý kho hàng check_circle
Quản lý đơn hàng check_circle
Quản lý khách hàng check_circle
Quản lý thanh toán check_circle
Quản lý danh mục sản phẩm check_circle
Quản lý khuyến mãi check_circle
Quản lý thuộc tính sản phẩm check_circle
Quản lý phương thức thanh toán check_circle
Báo cáo hiệu quả kinh doanh check_circle
Báo cáo tồn kho check_circle
Báo cáo vận hành xử lý đơn check_circle
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Zalo live chat check_circle
Facebook live chat check_circle
Xem chi tiết tính năng

Bao gồm gói STARTER cộng thêm các tính năng:

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
Dung lượng lưu trữ tối đa 2GB SSD check_circle
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Quản lý sản phẩm check_circle
Quản lý kho hàng check_circle
Quản lý đơn hàng check_circle
Quản lý khách hàng check_circle
Quản lý thanh toán check_circle
Quản lý danh mục sản phẩm check_circle
Quản lý khuyến mãi check_circle
Quản lý thuộc tính sản phẩm check_circle
Quản lý phương thức thanh toán check_circle
Báo cáo hiệu quả kinh doanh check_circle
Báo cáo tồn kho check_circle
Báo cáo vận hành xử lý đơn check_circle
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Zalo live chat check_circle
Facebook live chat check_circle

Bao gồm gói BASIC cộng thêm các tính năng:

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
Giao diện thiết kế tùy chỉnh check_circle
Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL check_circle
Sao lưu dữ liệu hàng tuần check_circle
Dung lượng lưu trữ tối đa 4GB SSD check_circle
HỆ THỐNG S.E.O
Tự động tạo sitemap check_circle
Tích hợp bảng lỗi 404 check_circle
Tự động tối ưu S.E.O local check_circle
Tự động tối ưu bài viết check_circle
Tự động tối ưu hình ảnh check_circle
Tự động tối ưu trang check_circle
Tự động tối ưu danh mục check_circle
Tự động tối ưu tag check_circle
Tự động tối ưu sản phẩm check_circle
Tự động tối ưu danh mục sản phẩm check_circle
THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH
Tích hợp Google Analytics check_circle
Tích hợp Google Optimize check_circle
Tích hợp Google Tag Manager check_circle
Tích hợp Google Search Console check_circle
Tích hợp Google Pagespeed check_circle
Tích hợp Google AdSense check_circle
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tự động thông báo khi có đơn hàng check_circle
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Tặng banner trên web check_circle
Hộp chat riêng check_circle
Viết nội dung cho website check_circle
Xem chi tiết tính năng

Bao gồm gói BASIC cộng thêm các tính năng:

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
Giao diện thiết kế tùy chỉnh check_circle
Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL check_circle
Sao lưu dữ liệu hàng tuần check_circle
Dung lượng lưu trữ tối đa 4GB SSD check_circle
HỆ THỐNG S.E.O
Tự động tạo sitemap check_circle
Tích hợp bảng lỗi 404 check_circle
Tự động tối ưu S.E.O local check_circle
Tự động tối ưu bài viết check_circle
Tự động tối ưu hình ảnh check_circle
Tự động tối ưu trang check_circle
Tự động tối ưu danh mục check_circle
Tự động tối ưu tag check_circle
Tự động tối ưu sản phẩm check_circle
Tự động tối ưu danh mục sản phẩm check_circle
THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH
Tích hợp Google Analytics check_circle
Tích hợp Google Optimize check_circle
Tích hợp Google Tag Manager check_circle
Tích hợp Google Search Console check_circle
Tích hợp Google Pagespeed check_circle
Tích hợp Google AdSense check_circle
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tự động thông báo khi có đơn hàng check_circle
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Tặng banner trên web check_circle
Hộp chat riêng check_circle
Viết nội dung cho website check_circle
ADVANCED
999.000đ/ tháng
(Áp dụng thời hạn 12 tháng)

Nâng cao mô hình kinh doanh hơn nữa, tiếp cận nguồn khách hàng đa quốc gia bằng website đa ngôn ngữ, xây dựng thương hiệu tuyệt đối trên thế giới phẳng.

Tư vấn miễn phí ngay!

Bao gồm gói STANDARD cộng thêm các tính năng:

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
Song ngữ (Anh-Việt) check_circle
Dung lượng lưu trữ tối đa 6GB SSD check_circle
HỆ THỐNG S.E.O
Phân quyền S.E.O check_circle
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Thêm tên miền phụ check_circle
Xem chi tiết tính năng

Bao gồm gói STANDARD cộng thêm các tính năng:

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH
Song ngữ (Anh-Việt) check_circle
Dung lượng lưu trữ tối đa 6GB SSD check_circle
HỆ THỐNG S.E.O
Phân quyền S.E.O check_circle
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Thêm tên miền phụ check_circle